Cockpit simulation คือ โครงเหล็กที่นำมาประกอบกับจอยพวงมาลัย ซึ่งทำให้ได้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่บนรถจริงๆมากกว่า การนำจอยพวงมาลัยมาหนีบกับโต๊ะวางคอมแน่นอน เพราะสามารถปรับองศา และความสูงของพวงมาลัยได้อย่างอิสระ ซึ่ง Cockpit simulation สำหรับจอยพวงมาลัย ...